TARGET

Responzivní web design a propagační materiály

Klient: Target Educational Services UK Ltd
Zpracovali jsme: Webové stránky | Propagační materiály

Vytvořili jsme responzivní web design pro výukové centrum Target, které poskytuje služby informační a konzultační podpory pro lidí, kteří si přejí studovat v cizině. Pro toto středisko jsme vytvořili elementy korporátního stylu a design informačních brožur.